Kaspersky Güvenlik Farkındalığı

Tüm siber olayların %80’indan fazlası insan hatasından kaynaklanır. İşletmeler, personelle ilgili olayları atlatmak için milyonlarca dolar kaybediyor ancak geleneksel eğitim programları çoğunlukla, istenen davranış değişiklikleri ve motivasyona ulaşamıyor. Kaspersky Lab, en son öğrenme tekniklerini kullanan ve kuruluş yapısının her seviyesine hitap eden, etkinliği kanıtlanmış bir bilgisayar tabanlı eğitim ürünleri ailesini piyasaya sundu.

 • Özel yapılmış yazılım, siber saldırılar ve ilişkili yönetim kararlarının işletme performansı ve kazancı üzerinde yaratabileceği etkiyi simüle eder
 • Oyun oynama, siber güvenlik önlemlerine ilişkin bir anlayış geliştirir
 • Üst düzey yöneticiler ve karar makamları arasında daha iyi bir güvenlik anlayışı oluşturur
 • Modern bilgisayarlı sistemlerin risklerine ve güvenlik sorunlarına ilişkin farkındalığı artırır
 • Çalışan becerileri eğitim platformu, genel senaryolar ve durumlar, siber saldırı simülasyonları, farklı görevler ve açıklamalar üzerinden siber saldırılar bakımından güvenli davranış geliştirir
 • Potansiyel tehditlerle ilgili anlayış oluşturur ve bu tehditleri başa çıkmak için gerekli becerileri sağlar
 • +25 interaktif eğitim modülü kimlik avı saldırısı simülasyonları, bilgi değerlendirmesi ve optimum etkinlik için karşılaştırma verileriyle tüm güvenlik alanlarını kapsar
 • Standart farkındalık programlarının yeterli olmadığı ancak derinlemesine güvenlik uzmanlığına gerek duyulmayan durumlarda BT yöneticileri (BT desteği, yardım masaları vb.) için interaktif eğitim.
 • Görünürde tehlikesiz bir kişisel bilgisayar olayına yönelik olası bir saldırının farkına varmak ve BT Güvenliğine verilecek olan olay verilerini toplamak için gerekli olan pratik becerileri geliştirir
 • 5 modülün her biri kısa bir teori bölümü, pratik ipuçları ve günlük işlerde gerekli olan özel becerilerle ilgili uygulamalı alıştırmalardan oluşur
 • İnteraktif çalıştay (bilgisayar tabanlı ve eğitimli öğrenme birleşimi) birim yönetiminin işlerinde siber güvenliğin önemine odaklanmasını sağlar ve bölümlerinde güvenli çalışma uygulamaları işin gerekli olan yetkinlikleri geliştirir
 • Yöneticilere siber güvenlik önlemlerine dair bir anlayış ve iş yerlerinde benimsenmelerine yönelik basit eylemleri sağlar
 • Siber güvenlik konularını ticari süreçlerin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırarak siber bakımdan güvenli bir karar alma süreci geliştirir
 • Bulut tabanlı anket, çalışanların siber güvenliğe ilişkin farklı yönleri nasıl algıladığını ortaya çıkararak mevcut günlük davranışı ve kuruluşun her seviyesinde gözlemlenen siber güvenliğe yönelik yaklaşımları analiz eder
 • Değerlendirme sonuçları, dengesizlikleri ve daha iyi odaklanılacak alanları tanımlamak için kullanılabilir. Bunun için farkındalık ve eğitim dahil olmak üzere Güvenlik Departmanının şirket içi ve şirket dışı faaliyetlerine yönelik öncelikleri gerekçelendirilir ve sıralanır